Paweł PRZEPIÓRA

Przez ponad 5 lat zastępca Wójta Gminy Dopiewo. Doktor nauk ekonomicznych. Urzędnik, wykładowca, konsultant, manager. Posiada holistyczne i analityczne podejście do rozwiązywania problemów.

Zawsze chętny do podjęcia nowych wyzwań. Miłośnik nauk społecznych. Lubi jeździć na rowerze i gotować. Żonaty. Dwójka dzieci. Mieszka z rodziną w Dopiewcu, w Gminie Dopiewo. Wiek 42 lata.

Ważna informacja

Nowy termin wyborów 11 kwietnia 2021 r. Ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące zmiany terminu przedterminowych wyborów w gminie Dopiewo na 11 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy

Przedterminowe wybory

Przed nami przedterminowe wybory na Wójta Gminy Dopiewo. Nikt z nas nie przewidywał, że to będzie przerwana kadencja. Nikt z nas nie przypuszczał, że odejdzie od nas dotychczasowy Wójt Gminy i zarazem mój szef - Adrian Napierała. Odszedł przedwcześnie będąc młodym i pełnym pomysłów menadżerem.

Gmina Dopiewo

Adrian Napierała pozostawił gminę w bardzo dobrej kondycji, na co wskazują liczne rankingi samorządów w Polsce. Gmina Dopiewo jest na 5. miejscu w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość (edycja 2019). Pod względem dochodów podatkowych na mieszkańca zajmujemy 103. lokatę wśród 2477 gmin w Polsce.

Niedziela 11 kwietnia 2021 r.

W niedzielę 7 marca 11 kwietnia 2021 roku odbędą się wybory nowego gospodarza naszej społeczności. W poczuciu pełnej odpowiedzialności za stan gminy, będąc dotychczasowym zastępcą Wójta, startuję w wyborach jako kandydat na Wójta Gminy Dopiewo.

Wiedza i doświadczenie

Mam 42 lata. Jestem doktorem nauk ekonomicznych. Nie jestem i nigdy nie byłem związany z żadną partią polityczną. Zanim zostałem mianowany zastępcą Wójta Gminy Dopiewo byłem adiunktem na Politechnice Poznańskiej, pracowałem w firmie doradczej, a także prowadziłem własną firmę. Od 2015 roku realizuję się w pracy na rzecz naszej gminy. Od kilkunastu lat mieszkam w Dopiewcu wraz z żoną i dwiema córkami.

Kontynuacja i rozwój

Mam świadomość jakie wyzwania stoją przed Gminą Dopiewo i wiem jakie możliwości ma nasz samorząd. W najbliższych latach zamierzam kontynuować to co zapoczątkował Wójt Adrian Napierała. Chcę dbać o zrównoważony rozwój gminy. Utrzymam dynamikę inwestycji. Będę działać na rzecz wszystkich mieszkańców. Jestem gotowy do współpracy przy realizacji nowych zadań oraz poszerzaniu zakresu istniejących programów na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży. Zamierzam dalej aktywizować mieszkańców i wsłuchiwać się w ich głos.

Głosowanie

Pozostawiam do Państwa dyspozycji moją wiedzę i doświadczenie. Wypełniając obywatelski obowiązek wezmę udział w wyborach nie tylko jako wyborca, ale przede wszystkim jako kandydat na Wójta. Już teraz proszę o Państwa głos.

Łączę wyrazy szacunku,

Paweł Przepióra podpis

Komitet poparcia

Życiorys

18+ lat doświadczenia

Wykształcenie

2007
Politechnika Poznańska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania

Wydział Informatyki i Zarządzania

2002
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Magister, specjalność transport i logistyka

Wydział Zarządzania

Doświadczenie zawodowe

od 2015
Urząd Gminy Dopiewo

Zastępca Wójta Gminy

Główne obowiązki:

 • zarządzanie i nadzór nad funkcjonowaniem oświaty (gospodarka finansowa, reforma oświaty, COVID, zakup komputerów, dotacje ze źródeł zewnętrznych – 0,4% subwencji),
 • zastępowanie Wójta w zakresie wszystkich jego kompetencji m. in. planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, inwestycje.
 • realizacja projektów inwestycyjnych w obszarze oświaty,
 • zarządzanie i nadzór nad transportem publicznym na terenie gminy,
 • nadzór nad realizacją zadań przez Straż Gminną,
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (e-umiejętności, wsparcie na starcie w przedszkolu „Mądra Sowa”, dofinansowanie Oczyszczalni Ścieków w Dąbrówce, kanalizacja Palędzie i Dopiewiec),
 • współpraca z innymi samorządami (PKS, integracja komunikacji).

Najważniejsze osiągnięcia:

 • Dostępność miejsc w przedszkolach publicznych dla 100% chętnych przedszkolaków (liczba dzieci w placówkach 975 - 2015 rok, 1722 – 2020 rok)
 • Rozbudowa infrastruktury oświatowej (SP w Dąbrówce, SP w Dąbrowie, SP w Konarzewie, Przedszkole Konarzewo)
 • Wydłużenie czasu pracy Straży Gminnej w wybrane dni do północy oraz jej doposażenie

od 2003
Politechnika Poznańska, PWSZ w Lesznie, WSB w Poznaniu

Adiunkt, Wykładowca

Zajęcia prowadzone na wszystkich stopniach studiów m. in. z takich przedmiotów jak:

 • zarządzanie finansami, podatki, ryzyko finansowe, finanse publiczne, zarządzanie projektami

Wykłady na zagranicznych uczelniach takich jak:

 • Fachhochschule Stralsund (Niemcy)
 • Saxion University of Applied Science (Holandia)

Promotor i recenzent ponad setki prac dyplomowych. Realizator i ekspert w badaniach naukowych (np. Foresight “Sieci gospodarcze Wielkopolski”).

2011 - 2014
DGGP sp. z o. o.

Prezes Zarządu

 • kreowanie rozwoju oraz nadzór nad bieżącą działalnością spółki
 • rekrutacja i budowa zespołów trenerów prowadzących szkolenia
 • projekty zrealizowane m.in w następujących obszarach:
 • szkolenia dotyczące handlu międzynarodowego, ryzyka walutowego oraz zarządzania należnościami,
 • koncepcja rozwoju sprzedaży produktu na rynku energetycznym,
 • zmiana struktury organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa średniej wielkości
 • wycena przedsiębiorstwa

2002 - 2008
Ergon-Projekt SC

Konsultant

 • Członek zespołu w projektach z zakresu ergonomii i organizacji pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych.
 • Zlecenia wykonywane między innymi dla: International Paper Kwidzyń S.A., Centra - Exide Technologies S.A., Solaris Bus & Coach S.A., Z. Ch. Police S. A., Amica Wronki S. A., Wix-Filtron sp. z o.o.

Wybrane kursy i szkolenia

2020

Udostępnienie informacji publicznej i informacji sektora publicznego

2017

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym

2015

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym

2014

Kompleksowe warsztaty zamówień publicznych

2011

Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach empirycznych

2006

Kurs języka angielskiego „Lecturing in English”

2005

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich

Program wyborczy

Program wyborczy dla Gminy Dopiewo

Drogi, chodniki, oświetlenie

 • budowa nowych odcinków dróg i chodników
 • przygotowanie projektów budowlanych kolejnych ulic
 • rozbudowa oświetlenia drogowego i ciągów pieszych

Kanalizacja

 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce przy S11
 • dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dopiewie przy składowisku
 • budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacji

Komunikacja publiczna

 • rozwój sieci połączeń autobusowych
 • dostosowanie częstości kursów autobusów i pociągów do potrzeb mieszkańców
 • dalsza integracja komunikacji publicznej w ramach Metropolii Poznań

Finanse gminne

 • racjonalne wydatkowanie środków
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
 • dalsze zagospodarowanie terenów inwestycyjnych

Sport, rekreacja i kultura

 • poszerzanie oferty imprez sportowych i kulturalnych
 • oznaczenie nowych tras biegowych
 • dalszy dynamiczny rozwój Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury

Czyste powietrze

 • dążenie do zmiany przepisów dotyczących spalania paliw stałych
 • akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców np. „ogranicz użycie kominka”
 • kontynuowanie kontroli spalania w piecach

Tereny zielone

 • rozwój terenów zielonych i rekreacji
 • okresowe przeglądy stanu istniejącej zieleni publicznej
 • akcje edukacyjne i integracyjne zmierzające do większej dbałości o otoczenie

Bezpieczeństwo

 • monitoring wizyjny nowych terenów rekreacyjnych
 • piesze patrole straży gminnej
 • więcej przejść dla pieszych i bezpieczna organizacja ruchu na ulicach

Dzieci i młodzież

 • wspieranie organizacji realizujących projekty dla młodzieży
 • budowa nowych przestrzeni dla dzieci i młodzieży
 • oferta Centrum Kultury dostosowana do oczekiwań dzieci i młodzieży

Seniorzy

 • tworzenie klubów seniora w nowych lokalizacjach
 • objęcie większej liczby seniorów teleopieką – program „opaska życia”
 • wzmacnianie działań Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dąbrowie

Edukacja

 • realizacja kolejnych projektów edukacyjnych
 • rozbudowa bazy oświatowej np. szkoły w Dopiewcu
 • dalsze działania zmierzające do zapewnienia wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach publicznych

Społeczeństwo obywatelskie

 • zapraszanie organizacji społecznych do współpracy
 • rozwój wolontariatu
 • przeprowadzanie konsultacji społecznych w istotnych sprawach

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Jak zadać pytanie i otrzymać odpowiedź? Poniższe pytania zostały zadane poprzez e-mail, telefon, osobiście lub na portalach społecznościowych. Lista jest systematycznie uzupełniana. Jeśli ktoś z Państwa chce zadać kolejne pytanie, serdecznie zapraszam na stronę Kontakt.

Kandydat

1. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na wójta?

Wraz z radnymi, sołtysami i pracownikami Gminy jestem członkiem zespołu zbudowanego przez Wójta. Nie myślałem o pełnieniu funkcji wójta, bo Wójt Adrian Napierała był niekwestionowanym liderem – formalnym i rzeczywistym. Życie stawia jednak przed nami wyzwania. I jednym z nich, nieplanowanym jest pozostanie Wójtem Gminy Dopiewo. Jestem gotów pełnić tę trudna funkcję z pełnym zaangażowaniem. Na pewno nie bez znaczenia dla podjęcia decyzji o starcie były wyraźne sygnały poparcia dla mojej osoby płynące od mieszkańców naszej gminy oraz z naszego zespołu – radnych, sołtysów, pracowników urzędu, szkół i innych jednostek. Pomocna w wykonywaniu obowiązków wójta będzie moja znajomość spraw lokalnych czy arkanów urzędowych procedur. Znam gminę, jestem jej mieszkańcem.

2. Czego Pan nie lubi?

Nie lubię populizmu.

3. Dlaczego osoba pełniąca teraz obowiązki wójta to osoba z partii PiS wyznaczona przez Premiera Morawieckiego a nie np. Pan jako zastępca wójta?

Premier Morawiecki mógł wskazać moją osobę, jednak wybrał inną opcję, mimo że trafiały do kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz do Wojewody Wielkopolskiego sygnały z naszej społeczności wskazujące moją osobę. W mojej opinii obowiązujące przepisy nie do końca trafnie regulują sposób zastępstw wójta/ burmistrza/ prezydenta w przypadku jaki spotkał naszą gminę. Podczas długotrwałych chorób, nieobecności spowodowanej różnymi zdarzeniami nie ma problemów. Ale w przypadku śmierci obecne procedury nie zapewniają sprawności i ciągłości działania.

4. Kogo chce pan powołać na swojego zastępcę i czy powoła pan dwie czy jedną osobę? Jakie działania będą priorytetowe dla pana po objęciu stanowiska wójta? Czy zamierza pan kandydować w kolejnych wyborach?

Powołam jednego zastępcę. Informowanie o personaliach tej osoby jest przedwczesne. Działania określiłem w programie na stronie www.pawełprzepióra.pl. Na pewno priorytetowe będą: (1) inwestycje, (2) lepsza komunikacja ze społeczeństwem, (3) działania proekologiczne (walka ze smogiem, zieleń) oraz (4) sprawny urząd. W przypadku wskazania mieszkańców na mnie w tych wyborach, zamierzam również kandydować w kolejnych wyborach.

5. Czy należy Pan do partii politycznej?

Nie należę do żadnej partii politycznej.

6. Jakie ma Pan doświadczenie samorządowe?

Przez blisko 6 lat byłem zastępcą wójta gminy Dopiewo.

7. Czy i jak długo mieszka Pan w gminie Dopiewo?

Tak, mieszkam w gminie Dopiewo od ponad 12 lat.

8. Jak ocenia Pan swoją dotychczasową pracę jako v-ce wójt? Jakie ma Pan największe osiągnięcia oraz porażki?

Moją pracę jako v-ce wójta najlepiej jak by ocenili inni, np. mieszkańcy czy współpracownicy. Oceniając siebie mogę powiedzieć, że byłem zaangażowanym zastępcą wójta, realizującym różne zadania. Praca na tym stanowisku jest specyficzna. Oprócz sukcesów w obszarach, którymi bezpośrednio się zajmowałem, ważna jest praca zespołowa i zastępowanie wójta w zakresie wszystkich kompetencji. Za sukces uważam zapewnienie miejsc wszystkim chętnym przedszkolakom w przedszkolach publicznych, rozbudowę infrastruktury oświatowej na terenie gminy, wprowadzenie weekendowych patroli straży gminnej i kontroli spalania, reorganizację sieci szkół w gminie w związku z likwidacją gimnazjów, rozwój transportu publicznego czy racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi. Obszarem, który wymaga doskonalenia to na pewno komunikacja z mieszkańcami. Do porażek zaliczam przeciągające się inwestycje np. chodnik przy ul. O.M. Żelazka/ Dopiewskiej w Palędziu/ Gołuskach.

9. Jakie są Pana zainteresowania poza pracą zawodową?

 • Czytam – najczęściej książki z zakresu nauk społecznych (Pułapki myślenia – Daniel Kahneman; Shitshow – LeDuff Charlie), historyczne (Wiek Krwi – Bogusław Wołoszański; Pakt Ribbentrop-Back – Piotr Zychowicz), kryminał (#tag – Remigiusz Mróz; Syn, Pierwszy śnieg, Pancerne serce- Jo Nesbo), oraz inne (Blackout – Marc Elsberg; Niezłomny - Laura Hillenbrand; Filary ziemi – Ken Follett).
 • Jeżdżę na rowerze, czasami biegam czy boksuję worek treningowy.
 • Lubię też gotować.

Finanse gminy

1. Jak ocenia Pan aktualny stan budżetu gminy oraz jaką ma Pan wizję budżetu na przyszłość?

Stan finansów gminnych jest stabilny. Trzeba pamiętać o tym, że większość wydatków budżetu to wydatki sztywne. Nie można nie wypłacić wynagrodzeń nauczycielom, dotacji dla przedszkoli prywatnych i publicznych czy np. świadczenia 500+. Dodatkowo na gminy w coraz większym stopniu są przerzucane koszty funkcjonowania oświaty. Czasami rząd ogłasza decyzje jak np. zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia, a to zmniejsza wpływy do budżetu gminy. Z drugiej strony, przy nieustannym wzroście liczby mieszkańców naszej gminy, potrzeby mieszkańców i oczekiwania społeczne stale rosną. To powoduje, że strumień wydatków, np. na inwestycje nie koniecznie musi się tak kształtować, jak oczekują tego mieszkańcy. Nie będę za wszelką cenę dążył do zrównoważonego budżetu. Akceptuję racjonalny poziom zadłużenia.

2. Czy gmina płaci za pobyt przedszkolaka w przedszkolu?

Roczny koszt pobytu przedszkolaka w przedszkolu publicznym to prawie 12,5 tys. zł. Gmina na ten cel otrzymuje środki z budżetu państwa w kwocie 2,5 tys. zł. Oznacza to, że bezpośrednio z budżetu gminy trzeba przeznaczyć 10 tys. zł rocznie na każdego przedszkolaka w przedszkolu publicznym. Warto odnotować, że Gmina dotuje również przedszkola prywatne. W takiej sytuacji urząd wypłaca przedszkolu prywatnemu rocznie kwotę około 9,4 tys. zł co po odjęciu środków z budżetu państwa (2,5 tys. zł) skutkuje kosztem dla urzędu na poziomie 6,9 tys. zł rocznie.

3. Mieszkańcy często mówią, że płacą podatki a gmina niewiele za to robi? Jak się Pan do tego odniesie?

Zacząłbym od tego w jakim sposób mieszkaniec dokłada się bezpośrednio do budżetu gminy. Głównie są to dwa źródła: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości. Przyjmijmy, że mamy do czynienia z 4-osobową rodziną mieszkającą w stumetrowym domu usytuowanym na działce 700 m2, w której pracują dwie osoby zarabiające każda z nich średnią krajową (nieco ponad 5000 zł miesięcznie). W związku z PIT rodzina taka zasila kasę gminy kwotą około 3200 zł rocznie, natomiast z podatku od nieruchomości do urzędu gminy trafiają 334 zł. Łącznie 3534 zł. To sporo ale kwota ta zestawiona chociażby z dofinansowaniem przez gminę jednego dziecka chodzącego np. do przedszkola publicznego lub prywatnego (roczny koszt dla gminy po odjęciu środków otrzymywanych z budżetu państwa na ten cel wynosi odpowiednio 10 tys. zł oraz 6,9 tys. zł) nie robi już takiego wrażenia. Dlatego też cały czas zabiegamy o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania oraz o płacenie PIT w naszej gminie.

4. Czy nie obawia się Pan, że rząd będzie ograniczał finanse samorządów?

Takie zagrożenie istnieje. Szczególnie, że już dzisiaj np. oświata w coraz mniejszym stopniu jest finansowana z budżetu centralnego. Szczególnie to widać na przykładzie przedszkoli. Tego typu działania skutkują niestety mniejszymi środkami jakie gmina może przeznaczyć na inwestycje. Dodatkowo w związku z opóźnieniami prac dotyczącymi podziału i programowania środków unijnych w nowej perspektywie 2021-2027 pierwsze konkursy pozwalające uzyskać gminie środki zewnętrzne zostaną ogłoszone dopiero w 2022 roku.

5. Ile gmina uzyskała środków zewnętrznych w ciągu ostatnich trzech lat?

W latach 2018-2020 pozyskaliśmy łącznie 21,2 mln zł, w tym środki z UE stanowiły 12,3 mln zł (głównie WRPO i PROW), a środki krajowe 8,9 mln zł (głownie RFIL i FDR).

Inwestycje

1. Gdzie znajdę program szczegółowy dla mojej miejscowości?

Rozumiem, że w tym pytaniu chodzi o inwestycje realizowane przez Gminę Dopiewo w poszczególnych miejscowościach. Ich zakres jest przedstawiony w budżecie na rok 2021 oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Kolejne inwestycje będą realizowane w uzgodnieniu z radnymi – bowiem to Rada Gminy ostatecznie przyjmuje budżet akceptując poszczególne inwestycje. Na pewno jest szereg priorytetów, np. chodnik przy ul. O.M. Żelazka/Dopiewskiej w Palędziu/Gołuskach, remont ul. Poznańskiej w Dąbrówce, budowa placu na Figowej w Skórzewie, rozbudowa szkoły w Dopiewcu, czy liczne inwestycje w sieć wod-kan np. oczyszczalnie ścieków w Dąbrówce czy w Dopiewie oraz budowa kanalizacji w kierunku Więckowic. Realizujemy też znaczące inwestycje w Dopiewie np. ul. Ks. Majcherka czy ul. Łąkowa. Wybierając zadania infrastrukturalne do realizacji wraz z radnymi bierzemy pod uwagę następujące czynniki:

 • czy infrastruktura ma charakter zbiorczy czy peryferyjny,
 • ilość obsługiwanych nieruchomości/ pojazdów/ mieszkańców,
 • wiek obsługiwanej zabudowy,
 • możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Dodatkowo uważam, że powinniśmy nadal wydatkować środki na infrastrukturę sportowo - rekreacyjną oraz społeczną. Tego rodzaju przestrzenie będziemy rozwijać chociażby w Skórzewie i Dąbrowie. W Dąbrówce piętro dworca kolejowego zostanie przeznaczone na potrzeby lokalnej społeczności. Patrzę na naszą gminę kompleksowo pod kątem wszystkich miejscowości. Przecież mieszkaniec Palędzia to bezpośredni sąsiad mieszkańca Dąbrówki i Gołusek.

2. Jeśli zrobi Pan coś z brakiem wody w kranie w okresie letnim i wprowadzi niektóre miejscowości w XXIw dociągając do nich kanalizację to ma Pan mój głos. 

Odnosząc się do wody w kranie, to do końca 2021 roku zostanie zrealizowana wielomilionowa inwestycja polegająca na budowie magistrali wodociągowej z ujęcia wody w Joance do osiedla Leśna Polana w Dopiewcu. To spowoduje, że poprawi się ciśnienie wody w kranach w Dopiewcu i Dąbrówce. W zakresie infrastruktury wodociągowej ZUK sp. z o.o. planuje również inne inwestycje poprawiające jakość dostawy wody na terenie gminy. Jeśli chodzi o kanalizację, to z punktu widzenia technologicznego nie jest to zadanie szczególne skomplikowane. Natomiast potrzeba na to środków. Żeby pokryć siecią kanalizacyjną wszystkie białe plamy na terenie naszej gminy potrzeba ponad 100 mln zł. Dodatkowo system odbioru ścieków musi się bilansować. Czyli opłaty za odbiór ścieków muszą pokrywać nakłady inwestycyjne (ew. amortyzację + odsetki) i koszty ich oczyszczenia. W efekcie przy dużym wzroście stawki za odbiór ścieków możliwe byłoby doprowadzenie kanalizacji do większości domostw na terenie gminy. Nie jest to jednak racjonalne działanie. Dlatego też utrzymując ceny odbioru ścieków na umiarkowanym poziomie mieszkańcy peryferyjnych zabudowań muszą się liczyć z tym, że podłączenie ich do kanalizacji potrwa jeszcze jakiś czas.

3. Czy poprawi pan stan dróg w Palędziu? Jaki ma pan program wyborczy?

Tak drogi w Palędziu będą sukcesywnie budowane. Przede wszystkim planujemy budowę ul. Nowej oraz dróg przy przedszkolu na ul. Malinowej i przy wejściu B SP w Dąbrówce.

4. W Dąbrówce wiele kontrowersji budzi budowa Lidla a przede wszystkim włączenie ruchu w ul. Różany Zakątek. Proszę odpowiedzieć jaki realny wpływ na takie rozwiązania mają w tym wypadku organy takie jak Wójt i Rada Gminy?

Ulica Różany Zakątek jest drogą prywatną. Nie jest drogą gminną. Dlatego też inwestor budujący obiekt na działce 38/26 nie uzgadnia z Urzędem Gminy, Wójtem czy Radą Gminy włączenia ruchu w ul. Różany Zakątek.

Sport

1. Jak Pan ocenia możliwość docelowej budowy w gminie niewielkiego basenu pływackiego 25m głównie z myślą o nauce pływania dzieci i młodzieży?

W tej kadencji do roku 2023 nie widzę takiej realnej możliwości. W przyszłości, po analizie możliwości budżetowych i diagnozie potrzeb społecznych nie wykluczam takiej budowy. Osobiście i prywatnie uważam, że niewielki basen byłby bardzo potrzebny w gminie, która pod kątem mieszkańców zaczyna dochodzić do liczby 30 tysięcy. W ogromnym stopniu jest to uzależnione od możliwości budżetowych i decyzji podejmowanych przez Radę Gminy Dopiewo.

2. Czy planowane są jakieś nowe obiekty sportowe w gminie?

Na ten rok zaplanowana jest inwestycja na terenach rekreacyjno-sportowych w Zborowie (Owocowa Plaża) uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych tj, ścieżka i miejsca parkingowe. Jeśli nie będzie programów wspomagających inwestycje w infrastrukturę sportową to w kadencji - do roku 2023 - nowe obiekty sportowe nie powstaną. Infrastruktura sportowa w naszej gminie to dziś przede wszystkim sale gimnastyczne przy szkołach, dwa orliki oraz boiska. Pod tym względem, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i ilość dostępnych dla mieszkańców obiektów, najgorzej wygląda sytuacja w Skórzewie. Dlatego w dalszej perspektywie, na przykład nowe boisko dla mieszkańców tej części gminy z pewnością by się przydało. Na pewno będę dążył do tego, żeby obiekty już istniejące były jeszcze bardziej dostępne dla mieszkańców niż dotychczas.

Oświata

1. Jaki jest Pana pomysł na przeładowaną szkołę w Dąbrówce? Proszę o realną propozycję?

Faktycznie do szkoły w Dąbrówce uczęszcza ponad 900 uczniów. Ale trzeba też pamiętać, że jest to zdecydowanie największy obiekt tego rodzaju w naszej gminie z ponad 40 salami lekcyjnymi i dwoma salami gimnastycznymi. Dodatkowo od 17 stycznia uczniowie korzystają z nowo wybudowanych 7 sal lekcyjnych. Dzięki temu, uczniowie klas 7 i 8 nie będą już chodzić na drugą zmianę. Element dwuzmianowości pozostanie jedynie w drugich klasach. Szkoła w Dąbrówce jest szkołą przestrzenną i komfort dla uczniów jest w niej wyższy niż w niektórych innych placówkach zlokalizowanych na terenie gminy. Dodatkowo na podstawie analizy danych demograficznych można przyjąć założenie, że liczba uczniów w SP w Dąbrówce jest dziś bliska liczbie maksymalnej.

2. Gdzie będą uczyły się dzieci w Dopiewcu? Szkoła jest bardzo mała.

Szkoła w Dopiewcu w ciągu dwóch najbliższych lat zostanie rozbudowana. Pozwoli to przyjąć wszystkie chętne dzieci z obwodu tej szkoły.

Czyste powietrze

1. Działania dotyczące smogu?

Przeciwdziałanie smogowi będzie obejmowało kilka elementów.

 1. Pierwszy to kontrole jakości spalanego paliwa. Rokrocznie Straż Gminna bada paleniska ponad 500 domów. Zdecydowana większość kontroli nie skutkuje ukaraniem, bowiem mieszkańcy spalają legalne paliwa stałe. Problemem nie są zatem nadużycia, ale sam proces spalania paliw stałych (np. węgla w piecach czy drewna w kominkach).
 2. Kolejne działania to kontynuacja programu wsparcia wymiany starych pieców.
 3. Trzeci element to promocja ograniczenia spalania w kominkach (szczególnie, jeśli nieruchomość jest wyposażona w inny system grzewczy). Trzeba rozmawiać o tym, że mimo tego, iż przyjemnie się ogrzać przy kominku to jednak ilość wytwarzanych przy tego rodzaju spalaniu pyłów jest olbrzymia.
 4. Po wtóre, będę zabiegać na wyższych szczeblach o wprowadzanie skutecznych antysmogowych aktów prawnych – Rada Gminy jest w tym zakresie pozbawiona kompetencji.

2. Czy ma Pan pomysł na realne zmniejszenie ilość "kopciuchów" w naszej gminie?

W gminie liczba „kopciuchów” realnie się zmniejsza, m.in. za sprawą gminnego programu wymiany pieców. Już ponad 140 starych, kopcących instalacji została zamieniona na nowoczesne a Gmina Dopiewo przeznaczyła na ten cel już blisko 1 mln zł. Myślę, że mieszkańcy nadal chętnie będą korzystali z tego programu, a radni mając na względzie poprawę powietrza w naszej Gminie utrzymają i być może rozwiną ten program o dodatkowe elementy.

Społeczeństwo obywatelskie

1. Czy w kolejnych latach przewiduje Pan zwiększenie środków na Dopiewski Budżet Obywatelski. Za te niewielkie środki nic widowiskowego nie da się zrobić w naszej gminie...

Decyzję o zmianie ilości środków przeznaczanych na DBO będziemy podejmowali z radnymi. W tym roku mamy zaplanowane na ten cel 300 tys. zł. Na pewno budżet obywatelski nie ma zastępować budżetu gminy, dlatego też w jego ramach nie zapadają decyzje dotyczące np. budowy szkoły czy drogi. Raczej jest to narzędzie skierowane na infrastrukturę towarzyszącą (np.rekreacyjną), infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo czy na projekty społeczne (tzw. miękkie). I w tym zakresie budżety obywatelskie się sprawdzają.

Seniorzy

1. Wiele się mówi w naszej gminie o szkolnictwie, placach zabaw, boiskach - a jaką ofertę może Pan przedstawić dla seniorów, ale także dla ludzi w średnim wieku?

W tym zakresie będę dążył do rozwoju działalność klubów seniora. Dodatkowo planujemy objąć większą ilość seniorów programem „Opaska życia”. Chcę docelowo aby na terenie gminy rozwijał się wolontariat. Otwarta na projekty dotyczące seniorów i ludzi w średnim wieku jest Gminna Bibliotek i OPS – oczywiście po zniesieniu ograniczeń związanych z Covid-19.

Bezpieczeństwo i porządek

1. Pana kontrkandydat z partii Kukiz w roku 2018 w kampanii do rady miasta obiecywał likwidację straży miejskiej. Czy Pan zamierza również likwidować straż gminną?

Nie zamierzam likwidować straży gminnej. Dzisiejsza liczba strażników jest adekwatna do potrzeb i zadań. Uważam, że Straż Gminna w Dopiewie pełni ważną i potrzebną rolę.

Pozostałe

1. Chciałbym poznać Pana stanowisko w kwestii aborcji oraz działalności i ruchów środowisk LGBT.

Sprawy aborcji czy LGBT+ nie wpisują się w działania organów gminy wynikające z polskiego ustawodawstwa, zatem nie widzę absolutnie powodu aby kwestie światopoglądowe były elementem kampanii wyborczej. Zamierzam poświęcić się działaniom skierowanym stricte na rzecz lokalnej społeczności jaką jest gmina, w której mieszkam i na której rzecz zamierzam dalej pracować w ramach kompetencji organu wykonawczego jakim jest wójt gminy.

Komitet

Pełna nazwa

Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Przepióry

Nazwa skrócona

KWW Pawła Przepióry

Adres komitetu

Gmina Dopiewo 62-070 Dopiewiec
ul. Cicha 14

Sygnatura

DPZ-6043-3/2021 Złożenie zawiadomienia o utworzeniu KWW zostało potwierdzone w dniu 18 stycznia 2021 r.

Pełnomocnik wyborczy

Jakub Jezierski

Pełnomocnik finansowy

Magdalena Ruks-Wojtkowiak
 • NIP 7773369567
 • REGON 387952976

Kontakt

Pozostaję w kontakcie

Formularz kontaktowy

Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Przepióry przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony www w domenie pawelprzepiora.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stronami www. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron KWW Pawła Przepióry. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości stron www WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony KWW Pawła Przepióry. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości stron www, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stronami www KWW Pawła Przepióry. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami lub firmami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią KWW Pawła Przepióry. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające strony www.

Mechanizm cookies na stronach internetowych KWW Pawła Przepióry

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach stron www ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w stronach www KWW nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Strony www KWW Pawła Przepióry stosują dwa typy plików cookies:

Strony zewnętrzne, do których czasem odsyłamy, mogą także używać plików cookies umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

Odnośniki do innych stron

Strony www w domenie pawelprzepiora.pl zawierają odnośniki do innych stron www. KWW Pawła Przepióry nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy wszystkich użytkowników, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ustaloną tam polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron www KWW Pawła Przepióry w domenie pawelprzepiora.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Przepióry z siedzibą w Dopiewcu, przy ul. Cichej nr 14, 62-070 Dopiewiec.

Informujemy, że Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Przepióry przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

W związku z przetwarzaniem przez Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Przepióry Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Komitetu Wyborczego Wyborców Pawła Przepióry pośrednictwo w czynnościach administracyjnych lub czynności faktyczne związane z czynnościami urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Komitetu Wyborczego Wyborców Pawła Przepióry.

 • W związku z przetwarzaniem przez Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Przepióry Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), a także do prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO), tj. do otrzymania od Administratora tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane również przesłać innemu administratorowi.
 • W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Przepióry Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Przepióry przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą Komitetowi Wyborczemu Wyborców Pawła Przepióry niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować się z Komitetem Wyborczym Wyborców Pawła Przepióry wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 • Ponadto informujemy, że przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Przepióry przez okres realizacji celów w zakresie, których Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Przepióry ten dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.