Paweł Przepióra Skrzyżowanie Więckowice

Bezpieczeństwo w gminie Dopiewo

Bezpieczeństwo naszych rodzin to bardzo istotny element komfortu codziennego życia. Dlatego trzeba stale dbać o jego poprawę. Jeśli otrzymam od Państwa misję zarządzania Gminą, w najbliższych latach:

  • dodatkowo zwiększymy liczbę lamp oświetlenia drogowego i chodnikowego,
  • zbudujemy nowe przejścia dla pieszych i przebudujemy mniej bezpieczne skrzyżowania,
  • nowe tereny rekreacyjne zostaną objęte monitoringiem,
  • zwiększymy liczbę pieszych patroli straży gminnej.

Konkretnie: coraz bezpieczniej w naszej Gminie.

Sąsiedzie, poznaj bliżej mój program wyborczy: pawelprzepiora.pl/#program